icon

WiFi Map Pro

5.4.3 สำหรับ
Android

4.3

102

เชื่อมต่อไวไฟเน็ตเวิร์ครอบๆ ตัวได้อย่างใจด้วยพาสเวิร์ดแม่นเป๊ะ

5.7M

ให้คะแนนแอป

+3

ถ้าคุณเป็นคนที่จะต้องถามพาสเวิร์ดไวไฟเสมอเวลาเดินเข้าไปตามบาร์ ร้านอาหาร โรงแรม หรือบ้านเพื่อนก็ตามแล้วละก็ แอพลิเคชั่นที่คุณต้องติดตั้งไว้บนอุปกรณ์ของคุณก็คือ WiFi Map Pro ตัวนี้เลย แล้วก็อย่าไปลบทิ้งซะล่ะ ทีนี้ล่ะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็เชื่อมต่อเน็ตเวิร์คได้สบายๆ

แอพลิเคชั่นนี้โตขึ้นทุกวันๆ เพราะมีผู้ใช้มากมายเสียสละเวลามาช่วยเพิ่มพาสเวิร์ดไวไฟของเน็ตเวิร์คที่ได้ใช้งาน ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นเน็ตเวิร์คแบบไหน สาธารณะหรือส่วนตัว จะปรากฏบนแอพ WiFi Map Pro นอกจากผู้ใช้จะฝากพาสเวิร์ดไว้บนแอพแล้วผู้ใช้ยังเขียนคอมเม้นท์แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความเสถียรของเน็ตเวิร์ค หรือไม่ก็แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีเชื่อมต่อเน็ตเวิร์คนั้นๆ

คุณสามารถโหลดฐานข้อมูลพาสเวิร์ดไวไฟจากเมืองต่างๆ ทั่วโลกได้ ซึ่งเป็นประโยชน์มากเวลาคุณเดินทางไปต่างประเทศและไม่อยากจะเสียเงินเพิ่ม ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเชื่มต่อกับเน็ตเวิร์คต่างๆ ได้สบายๆ รวมถึงเน็ตเวิร์คที่เป็นสาธารณะทั้งที่มีและไม่มีพาสเวิร์ด ทั้งยังสามารถอัพเดทเน็ตเวิร์คที่มีอยู่ในแอพแล้ว

ด้วยขีดความสามารถที่จะเข้าถึงเน็ตเวิร์คต่างๆ จากทั่วทุกมุมโลก แอพWiFi Map Pro จึงเป็นแอพที่ใช้งานได้ดี ซึ่งคุณสามารถใช้เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ง่ายๆ ยิ่งในเมืองใหญ่ๆ ที่ประชากรหนาแน่นแล้วล่ะก็ จะก้าวไปทางไหนก็ขาดการเชื่อมต่อเน็ตเวิร์คไม่ได้เลยจริงๆ
X